Sˇ CHWILE JAK TA  


S± chwile jak ta, gdy ¶piewam m± pie¶ń,

M± miło¶ci pie¶ń Tobie, Panie,

S± chwile jak ta, gdy wznoszę mój wzrok,

Mój głos, ręce do Pana chwał.

¦piewam kocham Cię, Panie. /2x

¦piewam kocham Cię,

Panie, kocham Cię


pobierz