Światło

KANONY

Kocham Ciebie Jezu

Misericordias Domini

Na wieki będzie trwać

Otwórz me oczy

Pan blisko jest

Pan jest mocą

Twe ogrody

Tyś jest Bóg

Wielbić Pana chcę

Wypłyń na głębię