"PAN BLISKO JEST"

Pan blisko jest, oczekuj Go.
Pan blisko jest, w Nim serca moc.

Pobierz plik