"PAN JEST MOCĄ"

Pan jest mocą swojego ludu

pieśnią mą jest Pan.

Moja tarcza i moja moc,

On jest mym Bogiem.

Nie jestem sam,

w Nim moja siła,

nie jestem sam.

Pobierz plik