"TYŚ JEST BÓG"

 
 
 Tyś jest Bóg  wywyższamy Cię       
           Tyś jest Pan uwielbiamy Cię         
           Tyś nasz odwieczny Ojciec      
           Twe stworzenie wielbi Cię       

                       Twe stworzenie wielbi Cię, Amen.

Pobierz plik