"MARYJO, ŚLICZNA PANI"

1.Maryjo,śliczna Pani

Matko Boga i ludzi na ziemi,
Tyś świata Królową, Tyś gwiazdą na niebie,
Ty nas wiedziesz przed Jezusa wieczny tron.

  Maryja, Ave Maryja,
  U Boga nam wybłagaj zdroje łask,
  By świat lepszy był, by w miłości żył,
  O Maryjo, miej w opiece dzieci swe.

Maryjo, śliczna Pani,
Świat dziś czuje na swych ustach gorzkie łzy.
W sercu ból, smutek, żal, a w oczach wciąż strach,
Usłysz Pani błaganie pomóż nam.
Pobierz plik