"UCZYŃCIE CO WAM  MÓWI  SYN"


      
1. Usłysz Bożej Matki głos,
    Która wzywa dzisiaj nas.
    Chce u Syna znów wyprosić
Cud przemiany serc.

         
Ref.: Uczyńcie, co wam mówi Syn,
    
Przyobleczcie wiarę w czyn.
                
Niech się Słowo Boże stanie
   
Ciałem w każdym z was.

2. Bóg ukochał w Synu świat,
Chce zamieszkać w każdym z nas.
Naucz, Matko, jak zbudować
Bogu w sercu dom.

3. Serce ludzkie dręczy głód,
Ciągle szuka, gdzie jest Bóg?
Naucz, Matko, jak powtórzyć
Betlejemską noc.


Pobierz plik