"ABBA OJCZE"


1. Ty wyzwoliłeś nas Panie,
Z kajdan i samych siebie,
A Chrystus stając się bratem
Nauczył nas wołać do Ciebie:

Ref: Abba - Ojcze, Abba Ojcze, Abba - Ojcze, Abba Ojcze (Ojcze)

2. Bo Kościół jak drzewo życia
W wieczności zapuszcza korzenie,
Przenika nasza codzienność
I pokazuje nam Ciebie.

3. Bóg hojnym dawcą jest życia,
On wyswobodził nas z śmierci
I przygarniając do Siebie
Uczynił swoim dziećmi.

4. Wszyscy jesteśmy braćmi,
Jesteśmy jedną rodziną.
Tej prawdy nic już nie zaćmi
I teraz jest jej godzina.

Pobierz plik