"JEDEN JEST TYLKO PAN"

Jeden jest tylko Pan, tutaj jest jego dom,
Klęknijcie wszyscy, którzy tu wchodzicie
I razem chwalmy Go.

Miejsce to wybrał Pan, aby wysłuchać nas,
Śpiewajmy wszyscy słudzy w Jego domu,
Bogu oddajmy cześć.

Pobierz plik