"JEZUS, NAJWYŻSZE IMIĘ"

Jezus, najwyższe Imię, nasz Zbawiciel,

 Książę pokoju, Emanuel, Bóg jest z nami,
       
Odkupiciel, Słowo żywota.
     
Święty Bóg, Mesjasz prawdziwy,
         
Jedyny Ojca Syn umiłowany.
     
Zgładził grzech Baranek na wieki,
        
Królów Król i Panów Pan.


Pobierz plik